Que signifient les lettres "Wovar" ?

Hier kunt u uw tekst invullen